Velkommen til siden om aktie køb og obligationer

Her på siden kan du finde relavant infomation om aktie køb, obligations køb, invisteringer.

Når du laver en invistring i aktie eller obligationer er det vigtig at overveje hvilken aktie du øsnker. Skal det være en høj risiko aktie eller en lav risiko aktie. For at finde ud af om det skal være en høj risiko aktie eller en lav risiko aktie er det godt at gøre op med sig selv hvor meget man er villig til at "tabe" det er klart at op alle aktie kan man købe penge. Hvor obligationer er mere sikker invistering.

Før du går videre skal du afgøre om du vil invistere i højrisko aktie, lav risiko aktie samt hvor langt tid din invistering i akite eller obligationer skal løbe.

Denne side er kun infomation set fra et syns punkt det er godt at forhøre sig i banker, invisterings forenigner eller ved uvildige rådgiver. Husk aldrig at invistere mere end du har råd til at tabe.

Design By Filips Design | Delivered By JL Support